ABU – Fair Employment Code

DMjob is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), een grote brancheorganisatie voor uitzendbureaus. Een bij de ABU aangesloten uitzendbureau wordt regelmatig gecontroleerd of zij zich houdt aan de cao voor de uitzendbranche. Naast de ABU is ook NBBU een bekende brancheorganisatie. Voor uitzendkrachten, en dus ook voor arbeidsmigranten, is het prettig om te weten of hun uitzendbureau lid is van ABU of NBBU. Dit wil zeggen dat het uitzendbureau zich altijd moet houden aan de regels in de cao. Denk daarbij aan het tijdig uitbetalen van loon en opgebouwde reserveringen.

ABU – Fair Employment Code

Arbeidsmigranten worden meestal geworven in hun woonland. Het is erg belangrijk dat het wervingsproces transparant is voor de werkzoekenden die in Nederland komen werken. Zo is duidelijk waar men onder welke voorwaarden gaat werken. In de Fair Employment Code van de ABU, die is ingevoerd per 1 januari 2021, is daarom aansluiting gezocht bij de Fair Recruitment Code van de ILO (International Labour Organization). In de ILO-code staan principes voor internationaal recruitment. De ABU heeft daarnaast nog een aantal extra richtlijnen opgenomen.

In de ILO Fair Recruitment Code zijn belangrijke elementen opgenomen zoals:
• Het verbod op het vragen van een vergoeding voor de bemiddeling
• Het begrijpelijk en volledig informeren van de werkzoekende in de eigen taal
• Het recht van de arbeidsmigrant op vrij verkeer binnen een land
• De vrijheid om een contract op te zeggen, het land te verlaten en van werkgever te veranderen
• Contracten en identiteitsbewijzen die niet worden ingenomen, vernietigd of bewaard
• Toegang tot een klachtenprocedure en geschillenbeslechting en toezeggingen die worden nagekomen

Naast de verplichte toepassing van de ILO-richtlijnen geven ABU-leden digitaal of schriftelijk informatie in de eigen taal, wordt gewezen op de voorlichtingsvideo’s en de specifieke regelingen in Nederland. Dit is slechts een aantal van de richtlijnen.

Voor arbeidsmigranten heeft ABU een welkomstpagina met voorlichtingsvideo’s, de begrijpelijke versie van de code en informatie over de ABU-klachtenprocedure. Inmiddels kunnen arbeidsmigranten uit de volgende landen de informatie in hun eigen taal lezen: